RUCH TO PODSTAWA!

 

 

Dzieci realizujące I etap edukacyjny odznaczają się dużą pobudliwością, ciągłą gotowością ruchową, ale nie potrafią jeszcze koncentrować się przez dłuższy czas na jednej czynności. Każde zajęcia wychowania fizycznego muszą być atrakcyjne i urozmaicone poprzez wprowadzanie różnych zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń. Wśród licznych rodzajów ćwiczeń wchodzących w zakres wychowania fizycznego, szczególnie w szkole podstawowej na pierwsze miejsce wysuwają się zabawy i gry ruchowe, które dzieli się na: orientacyjno-porządkowe, z elementem czworakowania, dźwigania, mocowania, bieżne, rzutne, skoczne, kopne, ze śpiewem oraz wyścigi konkursowo-turniejowe i gry drużynowe. Zabawy i gry ruchowe wywierają wszechstronny wpływ na uczniów dzięki temu, że wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie. Ponadto wprowadzają świadomą dyscyplinę oraz umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa.