JĘZYK ANGIELSKI - AKTUALNOŚCI

 

 

Na zajęciach z panią Justyną uczymy się języka głównie poprzez zabawę i ruch. Od dwóch tygodni zajęcia dydaktyczne skupiały się na naszym ulubionym temacie - świecie zwierząt. Poznaliśmy nazwy 10 dzikich zwierząt (wild animals), 10 gospodarskich (domestic, farm animals) oraz 10 zwierząt, które są naszymi domowymi pupilami (pets). Na ostatnich zajęciach przeprowadziliśmy zajęcia utrwalające poznane nazwy, a ponadto nauczyliśmy się piosenki ,,Mary had a little lamb”. Poniżej zamieszczamy listę angielskich słów, które już znamy oraz tekst piosenki wraz z tłumaczeniem.

Wild animals – a tiger , a lion , a snake, a monkey, a zebra, a hippo, a rhino, an elephant, an antelope, a giraffe.

Farm animals – a hen, a chick, a duck, a rabbit, a pig, a cow, a horse, a sheep, a lamb, a turkey.

Pets – a dog, a cat, a bird, a hamster, a fish, a mouse, a parrot, a rat, a turtle, a rabbit.

 

,,Mary had a little lamb” (pobierz)


Mary had a little lamb, - Maria małą owcę (jagnię) miała,

Its fleece was white as snow. -  Co biała była jak śnieg.

And every where that Mary went, - I wszędzie tam gdzie Maria poszła,

The lamb was sure to go. -  Owieczka poszła też.

It followed her to school one day, - Kiedyś do szkoły poszła za Marią

Which was against the rules. -  Co było wbrew regułom.