Lekcja przyrody nad Jeziorem Bugaj

 

 

Jezioro Bugaj jest ekosystemem o bogatej faunie i florze, którą uczniowie klasy IVa poznawali w dniu 23 maja. Słoneczna pogoda sprzyjała w prowadzeniu obserwacji. Każdy z uczniów badał budowę trzciny pospolitej, rzęsy wodnej i tataraku. Wśród roślin przybrzeżnych dostrzeżony został kosaciec żółty , a w oddali o dużych nerkowatych liściach – grążel żółty . Różnorodność zwierząt też nie uszła uwadze przyrodników z klasy IVa. Były to: łabędź iniemy, szczeżuja pospolita, błotniarka stawowa, nartnik duży, ważka czarna . W siatce u pana wędkarza, dzieci spostrzegły leszcza. Warsztaty terenowe uczniów uprzyjemniał koncert ptasiego śpiewu.

To była prawdziwa lekcja przyrody.