Święto Odzyskania Niepodległości

 

 

11 listopada jest jedną z najważniejszych dat w dziejach Polski. 
Listopad 1918 roku wieńczy blisko półtorawieczne dążenia kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości. Mimo, że tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele trudnych wydarzeń, to najbardziej tragiczny okazał się właśnie okres XVIII wieku, kiedy to trzej sąsiedzi, wykorzystując nasze osłabienie, podzielili Polskę pomiędzy siebie i wprowadzili własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego. Jego wola przetrwała. Niepodległe państwo - Polacy wywalczyli sobie sami, wykorzystując zaistniałe, sprzyjające okoliczności historyczne.

W naszej szkole, 10 listopada odbyły się lekcje poświęcone tematyce historycznej, uroczysty apel i występ uczniów z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie pod opieką wychowawców oraz nauczyciela historii przedstawili zdarzenia i osoby związane z tym ważnym dla Polaków świętem. Gośćmi specjalnymi byli uczniowie klasy I Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 z ul.Pijarskiej 7.
Uczniowie klas II i III rozpoczęli uroczystość reprezentacyjnym, polskim tańcem narodowym - Polonezem. Klasa VI przedstawiła pokaz multimedialny, przedstawiający historyczne wydarzenia, a po projekcji slajdów odśpiewaliśmy wspólnie znane pieśni patriotyczne.

Celem uroczystości było wzbogacenie wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń, uświadomienie małym Polakom roli wartości w życiu narodu, oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że Święto Narodowe i praca codzienna jest sprawą wszystkich.
Obowiązkiem rodziny i szkoły jest pielęgnowanie tradycji narodowych, co czynimy, na co dzień i od święta...


"Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granie, szum gałęzi,
listopadów przemijanie..."

Polonez - film.