Sprawozdanie z zajęć dla uczniów kl. I-III „Za rękę z Einsteinem” w I półroczu roku szkolnego 2015/2016

 

 

Spotkania uczniów ramach organizowanych zajęć są okazją, aby każdy uczeń poczuł się badaczem. Tu nikt nie popełnia błędu. Bawimy się i zachęcamy do weryfikowania własnych hipotez. Zagadnienia naukowe są zgłębiane po przez zabawę, przez co są atrakcyjne dla uczniów kl. I-III. Zajęcia realizowane w ramach jednej godziny w tygodniu obejmowały następujące dziedziny nauki jak biologię, fizykę, matematykę, chemię i geografię.

Było to:

  1. chemiczne „jojo”,

  2. budowa i aktywność wulkanu,

  3. światło i zjawiska świetlne,

  4. dwutlenek węglan i jego właściwości,

  5. statki kosmiczne,

  6. porównywanie objętości i masy mąki i cukru,

  7. dżdżownica i jej przystosowania do życia,

  8. woda i tajemnica płatka śniegu.

W czasie zajęć osiągnięto następujące cele:

- projektowanie i wykonywanie doświadczeń,

- prezentowanie wyników obserwacji,

- stawianie i weryfikacja hipotez.

- dyskusje na wybrane tematy.

.Opiekun KMO”Na Owocowej” Marzenna Kacprzyk