Zajęcia terenowe- Rośliny nasienne

 

 

Uczniowie klasy Va w czasie zajęć nazywali i rozpoznawali pędy nadziemne.
Przeprowadzali obserwacje i formowali wnioski dotyczące funkcji łodygi. Szczególnie zwrócona została uwaga na łodygi zdrewniałe roślin wieloletnich. Zmierzone obwody drzew różnych gatunków na wysokości 130 cm pozwoliły obliczyć przybliżony wiek tych roślin.

Zajęcia terenowe były też okazją do wysiania przez każdego ucznia „tajemniczych nasion” Prowadzenie obserwacji do końca wakacji, będzie okazją do poznania  budowy rośliny, i jej identyfikacji.

Każdy przyrodnik naszej szkoły prowadzi prace badawcze.