ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

 

Jak co tydzień w klasie IIIa odbyły się zajęcia komputerowe, mające na celu wykształcić u dzieci umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. W tym roku szkolnym uczniowie bliżej zapoznają się z programem służącym do edycji tekstu, zostaną wprowadzeni w wirtualny świat Internetu oraz utrwalą poznany w latach ubiegłych program graficzny Paint.

Na piątkowych zajęciach uczniowie poznali nowe możliwości programu Microsoft Word: funkcje WordArt oraz Clipart. Samodzielnie wstawiali rozmaite napisy oraz obrazki i dowolnie je formatowali. Zadaniem każdego z uczniów było stworzenie własnej wizytówki za pomocą poznanych funkcji programu.